TPD
Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu

BİLİMSEL PROGRAM


14:00 - 15:00 Mesleğe İlk Adım Programı - "Psikiyatride Etik - Yapmalı mı Yapmamalı mı? Yoksa Hiç…"
Ayşe Devrim Başterzi, Necip Çapraz, İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Ahmet Gürcan
15:00 - 16:30 KURS 5
Polisomnografi - I / II
  Oturum Başkanları: Sinan Yetkin, Hüseyin Güleç
  Normal uyku ve uyku yapısı değişkenleri Hüseyin Güleç
  Polisomnografi kayıt sistemi, Polisomnografide hasta hazırlama ve montaj kuralları Bülent Devrim Akçay
  Uyku evreleme kuralları Sinan Yetkin
  Solunum kayıtları, tanımlar ve teknikleri, Solunum olayları skorlama kuralları Onur Durmaz
  Bacak hareketleri ve diğer hareket kayıtları, tanımlar ve teknikleri, hareket skorlama kuralları Esra Ünverdi Bıçakcı
  Çoklu uyku latens testi ve uyanıklığı sürdürme testi Asuhan Par
  Polisomnografi, taşınabilir kayıt sistemleri ve aktigrafi Mehmet Koçer
  Uyku laboratuvarında kullanılan uyku ve bozukluklarını değerlendirmede kullanılan ölçekler Onur Durmaz
  Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
16:30 - 16:45 ARA
16:45 - 18:15 KURS 5
Polisomnografi - II
  Oturum Başkanları: Sinan Yetkin, Hüseyin Güleç
  Normal uyku ve uyku yapısı değişkenleri Hüseyin Güleç
  Polisomnografi kayıt sistemi, Polisomnografide hasta hazırlama ve montaj kuralları Bülent Devrim Akçay
  Uyku evreleme kuralları Sinan Yetkin
  Solunum kayıtları, tanımlar ve teknikleri, Solunum olayları skorlama kuralları Onur Durmaz
  Bacak hareketleri ve diğer hareket kayıtları, tanımlar ve teknikleri, hareket skorlama kuralları Esra Ünverdi Bıçakcı
  Çoklu uyku latens testi ve uyanıklığı sürdürme testi Asuhan Par
  Polisomnografi, taşınabilir kayıt sistemleri ve aktigrafi Mehmet Koçer
  Uyku laboratuvarında kullanılan uyku ve bozukluklarını değerlendirmede kullanılan ölçekler Onur Durmaz
  Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
18:15 - 18:30 ARA
18:30 - 20:00 AÇILIŞ TÖRENİ VE KONFERANSI
  Oturum Başkanları: Ejder Akgün Yıldırım, Gamze Özçürümez Bilgili
  Kapitalizmin Krizlerinde Sağlık Sistemlerindeki Değişim: Neden, Nasıl? Onur Hamzaoğlu
20:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 22:30 PANEL 1
Dünyada ve Türkiye’de Psikiyatrik Hastalık Kohortları
  Oturum Başkanı: Kürşat Altınbaş
11:20 - 11:35 Dünyanın yapıp bizim yap(a)madığımız ne? Neşe Direk Tecirli
11:35 - 11:50 Uzunlamasına izlem: TürkSch deneyimi Tolga Binbay
11:50 - 12:05 Ulusal Bipolar Kohortu Mümkün Mü? TuBiKo projesi Mete Ercis
  Duygudurum Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
13:00 - 14:30 KURS 1
İntihar Olgusuna Yaklaşım - I / II
  Oturum Başkanları: Mustafa Sercan, Çiçek Hocaoğlu
  İntihardan Koruma ve Risk Değerlendirmesi Gülin Özdamar Ünal
  İntihar Düşüncesi, Planı ve Eylemi Olan Hastaya Yaklaşım Aytül Karabekiroğlu
  Bir Olgu Eşliğinde; Başka Birinin İntiharı İle Yüz Yüze Gelmek Esra Yancar Demir
  Adalet İntihar İle İlgilenir mi? İntihar Olgularında Klinisyenin Adli Yükümlülükleri Yasin Hasan Balcıoğlu
  İntihar Davranışında Bilişsel Formülasyon ve Bilişsel Davranışçı Terapi Sedat Batmaz
  Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB etkinliğidir.
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 16:30 KURS 1
İntihar Olgusuna Yaklaşım - II
  Oturum Başkanları: Mustafa Sercan, Çiçek Hocaoğlu
  İntihardan Koruma ve Risk Değerlendirmesi Gülin Özdamar Ünal
  İntihar Düşüncesi, Planı ve Eylemi Olan Hastaya Yaklaşım Aytül Karabekiroğlu
  Bir Olgu Eşliğinde; Başka Birinin İntiharı İle Yüz Yüze Gelmek Esra Yancar Demir
  Adalet İntihar İle İlgilenir mi? İntihar Olgularında Klinisyenin Adli Yükümlülükleri Yasin Hasan Balcıoğlu
  İntihar Davranışında Bilişsel Formülasyon ve Bilişsel Davranışçı Terapi Sedat Batmaz
  Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB etkinliğidir.
16:30 - 16:45 ARA
16:45 - 18:15 KURS 8
Vaka değerlendirmeleriyle Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Tedavi yaklaşımları
  Oturum Başkanı: Şebnem Pırıldar
    Şebnem Pırıldar
    Seda Türkili
  Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
18:15 - 18:30 ARA
20:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 22:30 PANEL 2
Sağlıkta şiddetle mücadelede hekim, meslek örgütleri ve hukuk
  Oturum Başkanları: Ömer Böke, Fatih Öncü
  TPD sağlıkta şiddette ne yapıyor, etkili/etkin olabiliyor mu? Ömer Böke
  TPD'nin sağlıkta şiddetle ilgili hukuki çalışmaları, sonuçları, hedefleri Ziynet Özçelik
  Şiddete karşı hekim olmak Hasan Oğan
13:00 - 14:30 KURS 2
Askeri Psikiyatri Kursu
  Oturum Başkanı: Özgür Maden
  Askerlerdeki Psikiyatrik Sorunların Yönetimi. Olgulara Nasıl Yaklaşalım? Özgür Maden
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 16:30 KURS 6
ACT’e (Kabul ve Kararlılık Terapisi) Giriş: Temel Prensipler & Müdahaleler
  Oturum Başkanı: Kasım Fatih Yavuz
  ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) - Temel Prensipler Kaasım Fatih Yavuz
  ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) - Müdahaleler Şengül İlkay
  Bağlamsal Davranışçı Bilimler ÇB etkinliğidir.
16:30 - 16:45 ARA
16:45 - 18:15 KURS 9
EMDR Psikoterapisi nasıl uygulanır?
  Oturum Başkanı: Dursun Hakan Delibaş
  EMDR Psikoterapisi Nedir? Adaptif Bilgi İşleme Süreci Nedir? EMDR Nasıl uygulanır? Dursun Hakan Delibaş
  EMDR Psikoterapisi Nedir? Adaptif Bilgi İşleme Süreci Nedir? EMDR Nasıl uygulanır? Emre Konuk
  EMDR ÇB etkinliğidir.
18:15 - 18:30 ARA
20:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 22:30 PANEL 3
Türkiye'de Modern Psikiyatri Eğitimin Başlangıcı: Kişiler, Eserler ve Ekoller
  Oturum Başkanı: Kazım Cihan Can
  Psikiyatri Eğitiminin Başlangıcı: Kişiler, Eserler ve Ekoller Şahap Erkoç
  Türkiye’de akademik psikiyatrinin öncüsü Raşit Tahsin ve Eseri Serîrîyât-ı Akliye Dersleri Kazım Cihan Can
  Psikiyatri Tarihi ÇB etkinliğidir.
13:00 - 14:30 KURS 3
Demans Tanı ve Ayırıcı Tanı Kursu
  Oturum Başkanı: Erguvan Tuğba Özel Kızıl
  Demans Tanısı Ve Değerlendirme Erguvan Tuğba Özel Kızıl
  Demans Sendromlarında Ayırıcı Tanı Erguvan Tuğba Özel Kızıl
  Olgu Sunumları Berker Duman
  Geriyatrik Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 16:30 KURS 7
Psikiyatri Polikliniğinde Çiftlere Yaklaşım
  Oturum Başkanı: Fatıma Mükerrem Güven
    Fatıma Mükerrem Güven
    Rabia Nazik Kaya
  Aile-Çift Terapileri ÇB etkinliğidir.
16:30 - 16:45 ARA
16:45 - 18:15 KURS 10
Nöropsikiyatrik İlaçların Akılcı Kullanımı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Oturum Başkanları: Nevzat Yüksel, Esra Yancar Demir
    Nevzat Yüksel
    Esra Yancar Demir
    Tayfun Uzbay
  Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB etkinliğidir.
18:15 - 18:30 ARA
20:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 22:30 ÇALIŞMA GRUBU 3
Psikiyatristler Arası Etkileşimin Arttırılması
  Oturum Başkanı: Kezban Burcu Avanoğlu
  Psikiyatristler arası etkileşimin arttırılması Kezban Burcu Avanoğlu
  Psikiyatristler arası etkileşimin arttırılması Cenan Hepdurgun
  Psikiyatristler arası etkileşimin arttırılması Özge Eriş Davut
  Psikiyatristler arası etkileşimin arttırılması Barış Sancak
  Psikiyatristler arası etkileşimin arttırılması Yalçın Kahya
  Psikiyatristler arası etkileşimin arttırılması Ayşegül Yay Pençe
  Psikiyatristler arası etkileşimin arttırılması Aybike Telkök Şen
13:00 - 14:30 ÇALIŞMA GRUBU 1
Kadına Yönelik Şiddette Psikolojik İlk Yardım (LIVES)
  Oturum Başkanı: Yıldız Akvardar
    Yıldız Akvardar
    Neşe Yorguner
    Erensu Baysak
    Suzan Saner
    Rümeysa Taşdelen
    Emel Kurt
    Rengin Güvenç
    Z. Beyza Arpacıoğlu
  Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 16:30 ÇALIŞMA GRUBU 2
Travmayı Kadınca Yeniden Yazmak: Yaratıcı Yazı Atölyesi
  Oturum Başkanı: Yıldız Akvardar
  Travmayı Kadınca Yeniden Yazmak, Yaratıcı Yazı Çalışmaları
Eğitici: Ayla Türksoy
Kolaylaştırıcı: Burhanettin Kaya
Tartışmacılar: Onur Yılmaz, Gül Eryılmaz
16:30 - 16:45 ARA
16:45 - 18:15 KURS 11
Ölçek geçerlik ve güvenirlik kursu - Temel bilgiler ve bir ölçek makalesinin gözden geçirilmesi
  Oturum Başkanı: Bülent Kadri Gültekin
    Bülent Kadri Gültekin
    Ömer Aydemir
  Psikiyatrik Araştırma ÇB etkinliğidir.
18:15 - 18:30 ARA
20:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 22:30 ZOR OLGULARDA TANI VE TEDAVİ 1
Bir Vaka İki Yönelim: Şema Terapi ve Psikodinamik Terapi
  Oturum Başkanı: Esra Yancar Demir
    Murat Yalçın
    Süreyya Akyıldırım Çor
  Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB
13:00 - 14:30 KURS 4
DSM-5 ve SCID-5: Yapılandırılmış Görüşmeler - I / II
  Oturum Başkanı: Ömer Aydemir
  DSM-5 ve Tanı Algoritmasının Rasyoneli Ertuğrul Köroğlu
  SCID-5 ve Yapılandırılmış Görüşmelerin Rasyoneli Ömer Aydemir
  SCID-5'in Kullanım Özellikleri Ömer Aydemir
  SCID-5 ile Görüşme Uygulaması Ömer Aydemir
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 16:30 KURS 4
DSM-5 ve SCID-5: Yapılandırılmış Görüşmeler - II
  Oturum Başkanı: Ömer Aydemir
  DSM-5 ve Tanı Algoritmasının Rasyoneli Ertuğrul Köroğlu
  SCID-5 ve Yapılandırılmış Görüşmelerin Rasyoneli Ömer Aydemir
  SCID-5'in Kullanım Özellikleri Ömer Aydemir
  SCID-5 ile Görüşme Uygulaması Ömer Aydemir
16:30 - 16:45 ARA
16:45 - 18:15 KURS 12
Ötetanısal Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları - I / II
  Oturum Başkanı: Ali Ercan Altınöz
  Kuramsal Arkaplan Sedat Batmaz
  Kuramsal Arkaplan A. Ercan Altınöz
  Klinik Uygulamalar Sedat Batmaz
  Klinik Uygulamalar A. Ercan Altınöz
  Kanıta Dayalı Terapiler ÇB etkinliğidir.
18:15 - 18:30 ARA
20:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 22:30 KURS 12
Ötetanısal Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları - II
  Oturum Başkanı: Ali Ercan Altınöz
  Kuramsal Arkaplan Sedat Batmaz
  Kuramsal Arkaplan A. Ercan Altınöz
  Klinik Uygulamalar Sedat Batmaz
  Klinik Uygulamalar A. Ercan Altınöz
  Kanıta Dayalı Terapiler ÇB etkinliğidir.
08:30 - 10:00 PANEL 4
21. Yüzyılda Psikoterapi: Yapay zeka, sanal gerçeklik ve metaverse evreni
  Oturum Başkanı: Selçuk Candansayar
  Metaverse ve Gelecek Üzerine Selçuk Candansayar
  Exposure Terapi ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları Selçuk Aslan
  Şema Terapi ve Yapay Zeka Uygulamaları Alp Karaosmanoğlu
  Özgül Fobilerde Yapay Zeka Uygulamaları Levent Sütçigil
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 PANEL 6
Türkiye'de psikiyatri alanındaki nörobilim çalışmalarından güncel veriler
  Oturum Başkanı: Hale Yapıcı Eser
  Obezite, biliş, ödül ve ortak yolaklar Hale Yapıcı Eser
  Genomik hasarın onarımı ve duygudurum bozuklukları Deniz Ceylan
  Psikiyatrik bozukluklarda fNIRS bulguları Berker Duman
  Nörobilim ÇB etkinliğidir.
11:45 - 12:15 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
13:30 - 15:30 Mesleğe İlk Adım Programı - "İleri Sunum Teknikleri"
Ayşe Devrim Başterzi
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 17:15 İKİLİ KONFERANS 1
Psychiatry Debates
Psikiyatri Tartışmaları
  Oturum Başkanları: Meram Can Saka, Arda Bağcaz
  An Open Science Approach Towards Psychiatry / Psikiyatride Açık Bilim Yaklaşımı Jim Van Os
  Obituary of Schizophrenia / Şizofreniyi Anmak Sinan Gülöksüz
17.15 - 17:30 ARA
17:30 - 19:00 PANEL 15
Diversity, Inclusion And Equity In Our Profession: How?
Mesleğimizde Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Eşitlik: Peki Nasıl?
  Oturum Başkanları: Şahika Yüksel, Yavuz Ayhan
  Racism, Health Inequities, and the Pursuit of Health Justice in the United States
Amerika'da Irkçılık, Sağlıkta Eşitsizlik ve Sağlıkta Adaletin Peşinde Olmak
Tanisha Hill-Jarrett
  The Importance of Visibility: LGBTQ+ Health in the United States
Görünür Olmanın Önemi: Amerika'da LGBTQ+ Sağlığı
Nicole Rosendale
  The Role of Psychiatrists and Professional Associations in the Struggle Against Gender and Sexual Identity Related Discrimination and Violence
Cinsiyet ve Cinsel Kimlikle İlgili Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Psikiyatristlerin ve Meslek Örgütlerinin Rolü
Koray Başar
19:00 - 19:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
20:30 - 22:00 PANEL 36
Farklı perspektiflerden "Tekrarlayan olumsuz düşüncelere" yaklaşım
  Oturum Başkanı: Hakan Türkçapar
  Ruminasyona Davranışçı Yaklaşım Hakan Türkçapar
  Elimde mi? Değil mi? Kadir Özdel
  Ruminasyonu Neden Severiz? Ayşegül Kart
  Korkuya Doğru Kaçmak: Endişeye Bağlamsal Davranışçı Yaklaşım Fatih Yavuz
  Kanıta Dayalı Terapiler ÇB etkinliğidir.
08:30 - 10:00 PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 1.1
KÜRESEL SALGIN DÖNEMİNDE RUH SAĞLIĞI: COVİD PANDEMİSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  Oturum Başkanları: Ömer Böke, Aylin Ertekin Yazıcı
  Küresel salgın döneminde ruh sağlığı hizmetinin örgütlenmesi: Güncel bilginin uygulamaya yansıtılması ve hizmetin düzenlenmesi, eşgüdümü Rabia Bilici
  Küresel salgın döneminde yataklı ruh sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, ilkeler, sorunlar, çözüm önerileri Merih Altıntaş
  Küresel salgın döneminde ayakta ruh sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, ilkeler, zorluklar ve çözüm önerileri Emre Mutlu
  Bulaşıcı etkenle karşılaşanlara yönelik ruh sağlığı hizmetleri, bir konsültasyon-liyezon modeli oluşturma Özen Önen Sertöz
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI – 1.2
KÜRESEL SALGIN DÖNEMİNDE RUH SAĞLIĞI: COVİD PANDEMİSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  Oturum Başkanları: Aybeniz Civan Kahve, Aylin Ertekin Yazıcı
  Küresel salgın döneminde duyarlı gruplarda ruh sağlığı hizmetlerinin götürülmesi Özlem Kuman Tuncel
  Küresel salgın ve sonrasında ruh sağlığını koruma ve geliştirme Aybeniz Civan Kahve
  Küresel salgınla mücadelede toplumsal gereksinimler: Komplo teorileriyle, bölmelerle mücadele Sinan Alper
  Küresel salgın döneminde sağlık ekiplerine yönelik ruh sağlığı desteği Ejder Yıldırım
11:45 - 12:15 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
13:30 - 14:00 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
14:00 - 15:30 PANEL 8
Psikiyatriden Gündeme: Medyanın Ruh Sağlığına Etkileri
  Oturum Başkanları: Serap Erdoğan Taycan, Necip Çapraz
  İntihar ve Sonrasında: Medyanın Rolü Aslı Kayacan
  Ruhsal Bozukluklarda Damgalama ve Medya Merve Metin
  Doğru Bilgiye Giden Yolda Medya Alper Bülbül
  Psikiyatriden Gündeme Deneyimlerimiz Necip Çapraz
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 17:15 PANEL 10
Adli Psikiyatride Etik Sorunlar
  Oturum Başkanı: Mehmet Can Ger
  Adli Psikiyatri ve Etik Gültürk Köroğlu
  Cezaevlerinde Ruh Sağlığı ve Etik Mehmet Can Ger
  Deneysel Tedavi Araştırmalarında Etik ve Yasal Çerçeve Eldem Güvercin
  Adli Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
17.15 - 17:30 ARA
17:30 - 19:00 PANEL 16
To Be, To Have, Be-have: Metaverse Çağında Var Olmak, Sahip Olmak, Tam Olmak
  Oturum Başkanları: Gamze Özçürümez Bilgili, Ahmet Tiryaki
  To Be: Düşlemden Oyuna Bahar Atak Akkuş
  To Have: Yutmaktan Mülkiyete Çilem Kıızlpınar
  Be-have: Bütünüyle Kuşkudayım Ayşegül Sütçü
19:00 - 19:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
20:30 - 22:00 PANEL 21
Metaverse, Sanal Gerçeklik ve Ruh Sağlığı - Bizi neler bekliyor?
  Oturum Başkanı: Hasan Belli
  Metaverse ve Ruh Sağlığı Eser Sağaltıcı
  Sanal Gerçeklik, Psikoz ve Dissosiyatif Süreçler Hilal Arslan Akgül
  Sanal Gerçeklik, Anksiyete ve Özgül Fobiler Selin Demirdoğan Laçin
  Sanal Gerçeklik ve Yas Süreci Onur Okan Demirci
08:30 - 10:00 PANEL 5
Alzheimer Hastalığında Ufuktaki Tedavi yaklaşımları
  Oturum Başkanı: Özlem Erden Aki
  Amiloidi hedefleyen tedaviler Filiz Civil Arslan
  Tau hedefleyen tedaviler Bilgen Biçer Kanat
  Diğer tedavi hedefleri Kazım Cihan Can
  Geriyatrik Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 PANEL 7
Psikiyatride Tedavide Kullanılan Bağımlılık Potansiyeli Olan Ajanların Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  Oturum Başkanı: Ömer Böke
  Metilfenidatlar ve Diğer Stimülanlar Tayfun Uzbay
  Benzodiazepinler ve diğer yeşil reçeteli ilaçlar (buspiron, tianeptin, zopiklon) Esra Yancar Demir
  Gabapentin, Pregabalin ve Diğerleri Çiçek Hocaoğlu
  Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB etkinliğidir.
11:45 - 12:15 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
13:30 - 14:00 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
14:00 - 15:30 PANEL 9
Erişkinlerde Otizm Spektrum Bozukluğunun Tanınmasının Önemi
  Oturum Başkanı: Serhat Tunç
  Erişkinlerde Otizm Spektrum Bozukluğunu Tanımak Ali Kandeğer
  Otizm Spektrum Bozukluğunda Psikofarmakolojik Ajanlar ve Tedavi Güncellemeleri Ece Büyüksandalyacı Tunç
  Otizm Spektrum Bozukluğunda Psikososyal Yaklaşımlar Serhat Tunç
  Gelişim Psikopatolojisi ÇB etkinliğidir.
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 17:15 PANEL 11
Parkinson hastalığındaki motor dışı nöropsikiyatrik belirtiler
  Oturum Başkanı: Can Cimilli
  Motor dışı belirtiler kavramı ve demans Gül Yalçın Çakmaklı
  Psikoz ve dürtü kontrol bozukluğu Elçin Özçelik Eroğlu
  Apati, anhedoni, depresyon İrem Yıldız
  Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
17:15 - 17:30 ARA
17:30 - 19:00 PANEL 17
Gölgede kalan Tanı: Erişkin DEHB'yi tanımak ve tedavi etmek
  Oturum Başkanı: Esin Erdoğan
  Erişkin DEHB tanısı koymada ön yargılar; tanı çevresindeki mitler, erişkin kişilerin tanı sürecinde yaşadıkları zorluklar Fatmagül Dikyar Altun
  DEHB ‘de Tedavi Direnci’ne kavramsal bir bakış Esin Erdoğan
  İhmal edilen bir Travma Eş Tanısı olarak DEHB Ali Kandeğer
  DEHB de Eş tanın Tanı‘yı gölgelemesi Eş Tanıda DEHB‘yi tanımak Ece Büyüksandalyacı Tunç
  Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ÇB etkinliğidir.
19:00 - 19:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
20:30 - 22:00 PANEL 20
DSM-V ve Ötesinde Yas
  Oturum Başkanı: Makbule Çiğdem Aydemir
  Yol ayrımı: Yas nedir? Nasıl müdahale edilmeli? Diğdem Göverti
  Yasa gömülenler: Patolojik yas Didem Özkan
  Pandeminin getirdikleri: Yalnızlaşan yas Alper Bülbül
08:30 - 10:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1
  Oturum Başkanı: Ali Kandeğer
  Personal Responsibility in Substance Use Disorder Patients with or without Criminal History Gamze Zengin İspir, Mustafa Danışman
  Exploring Criminal Liability Among Patients Admitted to a High-Security Forensic Psychiatry Service of Elazig Fethi Sekin City Hospital for Psychiatric Observation and Its Associations with Clinical Variables Burcu Sırlıer Emir, Aslı Kazğan Kılıçaslan
  Evaluation of Criminal Responsibility in Cases Who Applied to Mersin University Medical Faculty Hospital Psychiatry Department Derya Kaya, Mustafa Kemal Yazıcı, Kenan Kaya
  Predictors of Time to Relapse Following Inpatient Treatment For Alcohol Use Disorder Ezgi İnce Guliyev, Cavid Guliyev
  Comparison of Remission Periods and Some Demographic Characteristics of Patients Applying to the Alcohol and Substance Addiction Polyclinic and the Probation Unit Çetin Turan
  Retrospective Review of Clinical and Sociodemographic Characteristics of Methamphetamine-İnduced Psychosis in the İnpatient Unit for Men Ferzan Fikret Gıynaş
  Suicide Risk and Affective Temperament Characteristics in Patients with Opioid Use Disorder Sevinç Ulusoy, İzgi Alnıak
  Predictors of Nicotine Dependence in a Sample of Patients with Chronic Pain who Consume Cigarettes: Preliminary Results of the Cross-Sectional Study Esra Gökçeoğlu, İmren Gökçen Yılmaz Karaman, Hale Kocabacak, Mehmet Sacit Güleç, Gülcan Güleç
  The relationship between the duration of academic years and smartphone addiction in university students İbrahim Gündoğmuş, Cansu Ünsal, Asuhan Par, Esra Yalım
  The effect of game types and gaming features on the severity of internet gaming disorder Ayşegül Tonyalı, Gül Karaçetin
  Clinical Presentations of Female Hypersexuality on a Psychiatry Outpatient Clinic in Turkey: A Retrospective Analysis of Patients in the Concept of Diagnosis and Trauma İrem Ekmekçi Ertek, Meltem Çınar Bozdağ, Mehmet Ünler, Çağatay Haşim Yurtseven, Selçuk Candansayar
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 4
  Oturum Başkanı: Selçuk Özdin
  Harm Avoidance, Resilience and Childhood Trauma in Patients with Bipolar I Disorder and Their Unaffected Siblings Pelin Su Sirin, Pinar Cetinay Aydın, Merve Gümüsay Ugur
  Effects of psychological resilience on quality of life in patients with bipolar disorder type I and type II Ahmet Özercan, Neşe Yorguner, Volkan Topçuoğlu
  The Effect of Emotional Regulation and Alexithymia on Eating Behaviors in Patients with Bipolar Disorder Type 1 Berçem Arinci Kızılay, Diğdem Göverti, Engin Emrem Beştepe
  Assessment of Daytime Sleepiness and Sleep Quality in Bipolar Euthymic Patients Hanife Kocakaya
  The relationship between severity of depression, metacognition, and {Cognitive Attentional Syndrome} in patients with major depressive disorder Cansu Ünsal, İbrahim Gündoğmuş, Bahar Yeşil Örnek
  Retrospective study of Antipsychotic Use in patients with Diagnosis of Depression and Anxiety Disorder in the Psychiatric Clinic Serap Sağbaş, Hülya Ertekin
  The Role of The Amygdala and The Olfactory Bulb in Bipolar Disorder Etiology? Muhammet Sancaktar, Şengül Şahin, Bahadır Demir, Umut Elboğa, Gülçin Elboğa, Abdurrahman Altındağ
  The Effect of Psychotic Symptoms on Brain Metabolism in Bipolar Disorder Perihan Gizem Aksoy Ülger, Gülçin Elboğa, Umut Elboğa, Şengül Şahin, Bahadır Demir, Abdurrahman Altındağ
  Evaluation Of Smart Phone Usage Addiction and Depression Relationship Merve Kurnaz Ay, Ahmet Topuzoğlu
  The Relationship between Internalized Stigma, Perceived Social Support and Self-Efficacy in Bipolar Disorder Gülin Özdamar Ünal, Bektaş Önal, Gökçe İşcan, İnci Meltem Atay
11:45 - 12:15 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
13:30 - 14:00 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
14:00 - 15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 7
  Oturum Başkanı: Umut Kırlı
  COVID-19 Vaccination Rates in Adults with Severe Mental Illness Admitted to A High-security Forensic Psychiatry Hospital Şükrü Alperen Korkmaz, Hazel Topbaş Çil, Gözde Bolu, Aslı Yıldız, Özlem Karakaya, Şahin Gürkan, Erol Göka
  Immediate Effects of COVID-19 Outbreak on Psychiatric Outpatients: Posttraumatic Stress and Influencing Factors Elif Burcu Ersungur Çelik, Ömer Faruk Demirel, Burç Çağrı Poyraz, Cana Aksoy Poyraz, Şenol Turan, İrem Hacısalihoğlu, Yasin Kavla, Ersel Bulu
  Psychological flexibility, parental stress and life satisfaction: Being a parent of a child diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Seda Sarıkaya Erdil, Rümeysa Yeni Elbay, Mehmet Emrah Karadere
  The Effect Of Some Family Characteristics On The Relationship Between Mental Symptoms And Levels Of Serum Serotonin And Salivatory Cortisol Özgür Maden, Özcan Uzun
  Evaluation of the Risk of Developing Cardiovascular Disease in Major Depressive Disorder Bilge Targıtay Öztürk, Fatih Özel, Tutku Yaraş, Burcu Ekinci, Yavuz Oktay, Elif Onur Aysevener, Tunç Alkın, Neşe Direk
  Association Between Psychotic-Like Experiences and Insight in Psychiatrically Healthy People Oğuzhan Herdi, Oğuz Erkan Berksun
  Temperament Traits, Alexithymia, and Anxiety Among Patients with Strabismus Burcu Sırlıer Emir, Sevler Yıldız, Sinem Keser
  Coronavirus Anxiety Levels Of The Healthcare Workers, Relations to Personality Types and Coping Styles Büşra Erdem, Osman Zülkif Topak, Mehmet Aygündüz, Osman Özdel
  Psychological Effects Of The COVID-19 Pandemic İn University Students Gizem Kavas, Bengü Yücens, Selim Tümkaya
  Investigation of mobbing and burnout levels of assistant doctors working in a university hospital Sibel Alan Nizam, Beyza Erdoğan Aktürk, Seda Türkili
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 17:15 PANEL 12
Varoluştan yokoluşa... insan/hekim/psikiyatrist neden intihar eder?
  Oturum Başkanları: Burhanettin Kaya, Onur Yılmaz
  İntihara genel varoluşçu bakış Lara Utku İnce
  Hekim intiharına varoluşçu bakış Fahmin Hagverdiyev
  Psikiyatrist intiharına varoluşçu bakış Onur Yılmaz
  Varoluşçu Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
17.15 - 17:30 ARA
17:30 - 19:00 PANEL 18
Tübitak Türkiye açık erişim kapsam, uluslararası ve ulusal fonlar, Tübitak proje desteği alma deneyimi
  Oturum Başkanı: Dursun Hakan Delibaş
    Dursun Hakan Delibaş
    Hüseyin Güleç
    Şevin Hun Şenol
    Neşe Direk
  Psikiyatrik Araştırma ÇB etkinliğidir.
19:00 - 19:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
08:30 - 10:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2
  Oturum Başkanı: Sinay Önen
  The relationship between fear and anxiety of COVID-19 and levels of depression, anxiety, and stress Ömer Faruk Uygur, Onur Hurşitoğlu
  Assessment of Cyberchondria Levels Among Patients Diagnosed With Anxiety Disorders In A Tertiary Center Selin Tanyeri Kayahan, Özlem Kuman Tunçel, Damla İşman Haznedaroğlu, Şebnem Pırıldar
  Psychotic-like Experiences in Obsessive Compulsive Disorder: Mediating Role of the Level of Insight Ulaş Korkmaz, Ahmet Rifat Şahin, Ömer Böke, Gökhan Sarısoy, Aytül Karabekiroğlu, Selçuk Özdin
  The Place of Depression and Childhood Trauma in Patients with First Attack and Recurrence of Panic Disorders Musa Sahpolat, Duygu Ayar, Mehmet Akif Karaman
  Adult separation anxiety disorder as an overlooked diagnosis Esra Merve Şahin, Serap Sarı
  The impact of the cognitive flexibility on the course of obsessive-compulsive disorder in Covid-19 pandemic: Preliminary findings Gonca Dokuz, Şevval Kanlı, Ahmet Burçak, Muhammed Emin Boylu
  Assessment of Depression, Anxiety, Sleep Quality and Biological Rhythms Between COVID-19 Patients and Healthy Controls Uğur Eray, Serhat Tunç, Emin Ediz Tütüncü
  Comparison of Electroencephalography (EEG) Alpha Power values of Patients with Generalized Anxiety Disorder and Healthy Control Group Recep Ari̇kaner, Azize Beril Yüksel, Mehmet Koçer, Emine Eda Kayapi̇nar Aylak, Sinan Yetki̇n
  The Association Between Anxiety, Depression, Quality of Life, Dissociation and Childhood Trauma in The Covid 19 Pandemic According to the Working Status of University Employees in Hospital and Non-Hospital Units Neslihan Kara, Merve Çavdar Toraman, Enes Sarıgedik, Adnan Özçetin
  İnvestigation of the relationship between sleep-wake disorders and demographic and clinical variables among hospitalized psychiatric patients Aslı Enzel Koç, Kader Semra Karataş, Çiçek Hocaoğlu
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 5
  Oturum Başkanı: Ahmet Tiryaki
  Turkish version of the Psychotropic-related Sexual Dysfunction Questionnaire (PRSexDQ-T): Validity and reliability for taking selective serotonin reuptake inhibitors Simge Nur Kurt Kaya, Yasir Şafak, Rıza Gökçer Tulacı
  Investigation of Clinical Characteristics and Treatments in Adults with Intellectual Disabilities Emine Yavuz Ataşlar, Memduha Aydın
  Examining the Relationship Between Perceived Social Support Level and Phubbing Level in University Students Yavuz Yılmaz, Erdi Bahadır
  Common Psychiatric Diagnoses and Follow-up Rates in the Elderly Population Dicle Yılmaz, Polatcan Polat, Irmak Baş, Merve Şahin Can
  Symptom Differences in Neurotic and Borderline Personality Organization: A Cross-sectional Study in Patients Seeking Psychotherapy Mete Ercis, Oya Çelik, Hatice Kaya, Uğur Çıkrıkçılı, Merve Seçkin, Merhmet Bilgin Saydam
  The Relationship Between Childhood Traumas of Millennial Parents and Their Child Rearing Styles Melike Unuvar, Habib Erenköy, Süleyman Dönmezler, Ava Şirin Tav
  The Relationship of Discrimination Exposed and Perceived Social Support in Transgender Individuals with Suicide Tendency Muhammet Akbolat, Neşe Yorguner, Yıldız Akvardar
  The relationship of social media addiction with psychopathology and life satisfaction in medical students Rahime Meltem Jeurissen, Aytül Karabekiroğlu
  Attitudes of medical faculty students and academic members towards mental illnesses Mesut Işik
  Experience and Attitudes of General Psychiatrists in Turkey Towards Persons with Intellectual Disability/Intellectual Developmental Disorders: A Cross-Sectional Survey Ertuğrul Saral, Aynur Görmez, Ayşe Kurtulmuş, E. Cem Atbasoğlu, Kerim M. Münir
  Being a Psychiatrist in the Evaluation Process of a Gun License Report: Morally and Professionally Challenging Experience - A Qualitative Study Abdullah Yıldız, Berna Arda
11:45 - 12:15 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
13:30 - 14:00 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
14:00 - 15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 8
  Oturum Başkanı: Aytül Karabekiroğlu
  Decrease in Functionality in Non-Deficit Schizophrenia After the Covid-19 Pandemic Eren Yıldızhan, Remzi Erşah Dindar, Nesrin Buket Tomruk
  Association between COVID-19 risk and clozapine Mustafa Özdemir, Ayşegül Kart
  Current Suicidal Behavior in First-Episode Psychosis: May Inflammatory Markers Discriminate From Non-Psychotic Suicides? Meltem Şen, Ümit Haluk Yeşilkaya, Yasin Hasan Balcıoğlu, Pınar Çelikkıran Çelikkıran, Simge Seren Kırlıoğlu Balcıoğlu, Hasan Gökçay, Nesrin Karamustafalıoğlu
  Can the imbalance between neurotrophic and apoptotic proteins be the "Beware the Ides of March" for unaffected relatives of Schizophrenia patients? Umit Haluk Yesilkaya, Sakir Gica, Pelin Ozkara Menekseoglu, Busra Guney Tasdemir, Zeynep Cirakli, Nesrin Karamustafalioglu
  Comparison of biochemistry and whole blood parameters of first attack psychosis and chronic schizophrenia patients Esra Yalım, İbrahim Gündoğmuş, Cansu Ünsal, Özcan Uzun
  Substance use in patients with first episode psychosis Pelin Göksel, Selçuk Özdin
  Evaluation of Clozapine Prescription at Discharge from Hospital Olcay Şenay, Zhala Mursalova, Shahriyar Gadimov, Alp Üçok
  Meta-analysis of Pupil Size Measurements in Psychotic Disorders Zarife Esra Kılıçaslan, Murat İlhan Atagün
  The effects of COVID-19 pandemic on patients with schizophrenia and bipolar disorder: A report from a tertiary outpatient clinic Burak Erman Menkü, Melike Küçükkarapınar, Rukiye Filiz Karadağ
  Several neuropsychiatric and biochemical measurements as endophenotypes for schizophrenia Cilem Kizilpinar, Makbule Cigdem Aydemir, Fatma Bahar Atak Akkus, Özlem Ceylan Doğan, Zeynel Baran
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 17:15 PANEL 13
Ruh Sağlığı Alanında Kadına Yönelik Şiddeti Araştırmak: Yöntemsel Güçlükler ve Çözüm Önerileri
  Oturum Başkanı: Leyla Gülseren
  Genel Çerçeve ve Sayılardan Öznel Deneyimlere Ölçüm Yöntemleri İmran Gökçen Yılmaz Karaman
  Ölçüm Biçimi Sorunu Çiğdem Çolak Kalaycı
  Tıbbi Araştırmada Şiddet Tanımlanıyorsa Tıbbi ve Hukuki Sorumluluklarımız Nelerdir? Burcu Rahşan Erim
  Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.
17.15 - 17:30 ARA
17:30 - 19:00 ON SORUDA BİR KONU 1
10 Soruda Psikanalitik Çift Terapisi
  Oturum Başkanı: Arşaluys Kayır
  Psikanalitik Çift Terapisi Nuray Türksoy
  Psikanalitik Çift Terapisi Y. Özay Özdemir
  Psikanalitik Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
19:00 - 19:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
20:30 - 22:00 PANEL 22
Çift İlişkisini Güçlendirmek
  Oturum Başkanı: Rabia Nazik Kaya
  Çiftlerde Duygusal Zekanın Değerlendirilmesi Merve Yiğit Başkan
  Çift İlişkisinde Rezilyans – Psikolojik Açıdan Dayanıklı Çiftler Rabia Nazik Kaya
  Çift İlişkisinde Cinsel Sorunlar Ortaya Çıktığında Ne Yapmalı? Aybeniz Civan Kahve
  Çift İlişkisinde Şiddete Bakış: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kültürel Kodların Etkisi Fatmagül Dikyar Altun
  Aile-Çift Terapileri ÇB etkinliğidir.
08:30 - 10:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3
  Oturum Başkanı: Peykan Gökalp
  Comparison of Copeptin Levels and the Relationship between Sleep and Circadian Rhythm in Patients with Bipolar Disorder in Attack and Remission Periods İrem İlter, Hacer Akgül Ceyhun
  Compare of Brain Anomalies and Psychopathology of Patients in a Psychiatric Service: A Retrospective Study Sefanur Köse, Sümeyye Sekmen, Meltem Puşuroğlu, Fatma Beyazal Çeliker, Çiçek Hocaoğlu
  Illness perception in patients with bipolar disorder: clinical, coping, and self-efficacy correlations Gülin Özdamar Ünal, Gizem Çağla Aktaş, Gökçe İşcan, İnci Meltem Atay
  The effect of antidepressant treatment on serum s100b level Gülçin Elboğa, Bahadır Demir, Ufuk Gönültaş, İrem Sürme Kılıç, Şengül Kocamer Şahin, Abdurrahman Altındağ, Seyithan Taysı
  The relationship between eating disorder and automatic thoughts in bipolar disorder Mahmut Onur Karaytuğ
  Impact of COVID-19 Related Distress on Mental Well-being of Patients with Mood Disorders Tayfun Öz, İrem Mevhibe Yıldız, Elçin Özçelik Eroğlu, Hayri Can Özden, Sevilay Karahan, Başaran Demir, Elif Ayşe Anıl Yağcıoğlu
  The effects of Vortioxetine on BDNF, CREB, S100B, β amyloid and Glutamate NR2b receptors on depression model rats Gülin Özdamar Ünal, Gamze Erkılınç, Kuyaş Hekimler Öztürk, Duygu Kumbul Doğuç, Özlem Özmen
  The Evaluation Of Suicide Attempts Cases Admitted To The Akdeniz University Hospital Mert Sinan Bingöl, Ali Erdoğan
  Sex Differences of the Relationship Between Marriage, Divorce and Suicide: an Ecological Study in 81 Cities of Turkey Elif Baştürk, İmran Gökçen Yılmaz Karaman
  Evaluation of the Relationship Between Posttraumatic Growth and Cognitive Flexibility In Female Patients Diagnosed With Breast Cancer Hüseyin Savran
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 6
  Oturum Başkanı: Arda Bağcaz
  The association of high self-forgetfulness with psychiatric disorders in patients with multiple sclerosis Özge Kılıç, Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, H. Murat Emul, Sabahattin Saip, Ayse Altıntaş, Aksel Siva
  What Do We Know About Long-Term Psychiatric Outcomes Of COVID-19 Infection? A Prospective Evaluation of The Survivors Ersel Bulu, Cana Aksoy Poyraz, Ömer Faruk Demirel, Burç Çağrı Poyraz, Şenol Turan, Sadige Osmanlı Şirolu, Yasin Kavla, Elif Burcu Ersungur Çelik, Rıdvan Karaali
  Psychological Distress in Woman Undergoing Genetic Screening for Hereditary Breast and Ovarian Cancer: The Role of Coping Strategies and Perceived Social Support Alphan Anak, Yıldız Akvardar, Necati Serkut Bulut
  Attitudes of psychiatrists and non-psychiatric physicians regards delirium Şengül İlkay, Sema Nur Türkoğlu Dikmen
  Investigation of the Relationship Between Cardiovascular Risk Scores and Sociodemographic and Clinical Factors in Patients with Schizophrenia Batuhan Ayık, Hatice Kaya
  Evaluation of Psychiatric Features of Patients with Gastroesophageal Reflux Disease Referred to the Consultation-Liaison Psychiatry Unit Elif Özge Aktaş, Özlem Kuman Tuncel, Özen Önen Sertöz, Hayriye Elbi
  The effect of of COVID-19 pandemic on sports motivation, mood and burnout levels of professional athletes Irmak Polat, Dilek Anuk, Ozan Can Gürşahbaz, Mücahid Nizamoğlu, Türker Şahinkaya, Bülent Bayraktar
  Investigation of the psychiatric evaluations and clinical follow-ups of the patients who were consulted to the Department of Consultation Liaison Psychiatry for left ventricular assist device and heart transplantation suitability Hüseyin Altuğ Yenice, Özlem Kuman Tunçel, Ozen Onen Sertoz, Sanem Nalbantgil, Tahir Yagdi, Hayriye Elbi
  The relationship between separation anxiety, perceived overprotection and quality of life in adult epilepsy patients Harun Yetkin, Aynur Görmez, Rümeysa Yeni Elbay, Temel Tombul
  Depressıon And Anxıety In Cancer Patıents Referred To Psycho-Oncology Servıce: Comparıson Of Data Before And After The Covıd-19 Pandemıc Furkan Kulak, Aysel Avcı, Özen Önen Sertöz
11:45 - 12:15 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI
13:30 - 14:00 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
14:00 - 15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 9
  Oturum Başkanı: Gülin Özdamar
  How do ADHD and anxiety in offsprings have an affect on parental anxiety and ADHD symptoms? Meliha Zengin Eroğlu, Melek Gözde Luş, Sencan Sertçelik, Burcu Bakar Kahraman
  Evaluation of Quality of Life and Its Relationship With Discrimination in BDSM Practitioners in Turkey: A Controlled Stud Barış Sancak
  Delayed mid-sleep time associated with weight gain while controlling for eating behaviors and ADHD symptoms in young females during the COVID-19 pandemic Elif Yavuz, Ali Kandeğer
  The Effect of Pandemic Restrictions on Psychiatric Emergency Admissions Yusuf Ali Altuncı, Özge Can, Meltem Songür Kodik, İlhan Uz, Damla İşman Haznedaroğlu
  Investigation of QTc İnterval Change in Patients with Severe Mental Disorder and COVID-19 Duygu Aslan Kunt, Özgecan Tuna
  Factors Predicting Motivation to Study Abroad in Medical Students Beyza Erdoğan Aktürk, Ayşe Erdoğan Kaya, Eda Aslan
  Psychiatric admissions to the general hospital emergency department: Before and after the Covid-19 pandemic Fatma Nur Erol, Rümeysa Yeni Elbay, Merve Er, Nehir Mutlusoy Eraslan
  Nurses' job satisfaction during Covid-19 pandemic Nur Nihal Baltacı, Behçet Coşar
  Investigation of the Relationship between Internalized Weight Bias, Emotion Regulation, and Treatment Outcomes in the Post-Obesity Surgery Period: Preliminary Results Kübra Sezer Katar, Ayşe Gökçen Gündoğmuş, Harun Karabacak
  The Relationship between Psychological Flexibility and Emotional Eating in Turkish Young Adults Kerim Selvi
  Evulation of childhood obesity, triggers of obesity and eating patterns in bariatric surgery candidates Meliha Zengin Eroğlu, Melek Gözde Luş, Özgür Maden
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 17:15 PANEL 14
Psikanalitik Psikoterapide Temel Kavramlar
  Oturum Başkanı: Özay Özdemir
  Aktarım - Karşıaktarım Çağla Pınar Sevinç Yalçın
  Çerçeve Başak Tokatlıoğlu
  Direnç Gönül Üretme
  Psikanalitik Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
17.15 - 17:30 ARA
19:00 - 19:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
19:30 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
20:30 - 22:00 PANEL 23
Olgularla EMDR
  Oturum Başkanı: Dursun Hakan Delibaş
    Hafize Gülnur Şen
    Önder Kavakçı
    İbrahim Gündoğmuş
  EMDR ÇB etkinliğidir.
08:30 - 10:00 PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 2.1
YAŞAM BOYU NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR
  Oturum Başkanları: E. Cem Atbaşoğlu, Özlem Kuman Tunçel
  Otizm spektrum bozukluğu bir çocukluk dönemi problemi değildir. Yankı Yazgan
  Yetişkin psikiyatrisinde nörogelişimsel bozuklukların tanınması neden önemlidir? E. Cem Atbaşoğlu
  Nörogelişimsel bozuklukların yaşam boyu seyri ve erişkinlikteki görünümü Burcu Özbaran
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 12:00 PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 2.2
YAŞAM BOYU NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR
  Oturum Başkanları: E. Cem Atbaşoğlu, Simavi Vahip
  Nörogelişimsel bozukluklarda genel tıbbi ve genetik değerlendirme Burçin Çolak
  Yetişkinliğe geçiş: Nörogelişimsel bozukluğu olan bireylerde eğitim, istihdam, aile, arkadaşlık ve evlilik Onur Tuğçe Poyraz Fındık
  Otizm spektrumundaki tanımlar ve psikopatoloji Birim Günay Kılıç
  Yetişkinlerde nörogelişimsel bozukluklara yaklaşım: Otizm spektrum bozukluklarında psikososyal ve tıbbi müdahaleler Özlem Çakıcı
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
13:30 - 14:30 "CELAL ODAĞ" Anma Toplantısı
  Oturum Başkanları: Gamze Özçürümez Bilgili, Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Selin Mızrak Demet
14:30 - 15:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
15:30 - 17:00 ZOR OLGULARDA TANI VE TEDAVİ 2
Dirençli olgularda tedavi öngörücüleri
  Oturum Başkanı: Vesile Şentürk Cankorur
  Psikodelikler ve ketaminle tedaviye yanıtın öngörücüleri Sibel Çakır
  Elektrokonvulzif tedaviye yanıtın öngörücüleri Mehmet Çağdaş Eker
  Lityumla tedaviye yanıtın öngörücüleri Kürşat Altınbaş
  Duygudurum Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
17:00 - 17:15 ARA
17.15 - 18:45 PANEL 31
Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkındaki Yönetmeliğin Meslek Etiği, Klinik Uygulama ve Hukuki Yönleriyle Değerlendirilmesi
  Oturum Başkanı: Hakan Karaş
  Meslek Etiği ve Sağlık Hizmet Sunumu Açısından Teletıp Uygulamaları Raşit Tükel
  Klinik Uygulamada Gereklilik ve Yeterlilik Açısından Telesağlık Yönetmeliği Hüseyin Güleç
  Hukuki Açıdan Uzaktan Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin Sağlık Hakkına ve Taraflara Etkileri Ziynet Özçelik
  Telepsikiyatri ÇB ve Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik ÇB ortak etkinliğidir.
18:45 - 20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20:00 - 21:00 BİLİMSEL KONFERANS - 1
Species-Spanning Adolescence: Insights for Human Mental Health
Türler Boyu Ergenlik: İnsan Ruh Sağlığı İçin Öngörüler
  Oturum Başkanları: Memduha Aydın, Aytül Karabekiroğlu
    Barbara Natterson-Horowitz
08:30 - 10:00 PANEL 24
Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Nörobiyolojiden Tedaviye
  Oturum Başkanı: Şebnem Pırıldar
  Obsesif Kompulsif Bozuklukta Nörobiyolojiden Tedaviye Hakan Türkçapar
  Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Nörobiyolojiden Tedaviye Eda Aslan
  Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Nörobiyolojiden Tedaviye Neşe Direk Tecirli
  Panik Bozuklukta Nörobiyolojiden Tedaviye Fikret Poyraz Çökmüş
  Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 12:00 BİLİMSEL KONFERANS 2
Multi-Level Outcome Study of Psychoanalyses of Chronically Depressed Patients with Early Trauma
Erken Dönemde Travma Yaşayan Kronik Depresyon Hastalarının Psikanalizlerinin Çok Boyutlu Çıktılarına Dair Çalışma
  Oturum Başkanları: Peykan Gökalp, Selçuk Özdin
    Tamara Fischmann
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
13:30 - 14:30 MÜNAZARA 2
Genç Psikiyatristler için Yol Ayrımı, Hangi Yoldan Gitmeli?
  Oturum Başkanı: Ejder Yıldırım
  Kamu Hekimliğinde Neden Devam Etmeli? Fatmagül Altun Dikyar
  Kamu Hekimliğinden Neden Ayrılmalı? Güneş Devrim Kıcalı
  Genç Psikiyatristler Komitesi etkinliğidir.
14:30 - 15:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
15:30 - 17:00 PANEL 29
Gitmek mi Zor, Geride Kalmak mı? Toplumsal Bir Sorun Olarak İntihar
  Oturum Başkanları: Fatih Öncü ,Gülin Özdamar Ünal
  İntihar, kim için, ne için? Durkheim açısından intihar… Deniz Özturan
  Bazıları intihara daha yakın mıdır? Farklı meslek gruplarında intiharın değerlendirilmesi Elif Aktan Mutlu
  Ölüm bir tık kadar yakın: Sosyal Medya ve İntihar Aslı Kayacan
  Nasıl bakıyoruz? Ne söylüyoruz? İntihar ve damgalama Seçil Soylu
  Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB etkinliğidir.
17:00 - 17:15 ARA
17.15 - 18:45 PANEL 32
Şizofreni dışı primer ve sekonder psikozlar
  Oturum Başkanları: Cem Atbaşoğlu, Berker Duman
  Nörolojide ve Laboratuarda Otoimmün Ensefalit Erdem Tüzün
  Psikiyatride Otoimmün Ensefalit Cem Atbaşoğlu
  Genetik, mitokondriyal ve metabolik hastalıklarda psikoz Berker Duman
  Şizofreni dışı primer psikozlar Almıla Erol
  Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
18:45 - 20:15 AKŞAM YEMEĞİ
20:15 - 21:45 MESLEĞE İLK ADIM PROGRAMI - BİLGİ YARIŞMASI "Ben Bilirim!"
08:30 - 10:00 PANEL 25
Psikiyatrik Bozukluklar ve Dil İşlevleri
  Oturum Başkanı: Erguvan Tuğba Özel Kızıl
  Otomatik konuşma tanıma (ASR) nedir ne değildir? Saadin Oyucu
  Alzheimer Hastalığı ve Dil işlevleri H.Mihrimah Öztürk
  Şizofreni ve Dil işlevleri Emre Mısır
  Nörobilim ÇB etkinliğidir.
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 12:00 SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ 1
Cinsiyet Uyum Sürecinde Psikiyatristin Rolü: Kişi ve Ailesi İşbirliği Kurmadığında
  Oturum Başkanı: Koray Başar
    Hayri Can Özden
    Koray Başar
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
13:30 - 14:30 UZMANLA BULUŞMA 1
Geç Başlangıçlı Davranış Değişikliğinde Ayırıcı Tanı ve Tedavi
  Oturum Başkanı:  
    Emre Bora
14:30 - 15:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
15:30 - 17:00 MÜNAZARA 3
Psikiyatrinin Nöroetik İkilemi: Psikostimulan Kullanımı
  Oturum Başkanı: Burçin Çolak
  Stimulan ilaçlar bilişsel güçlendirici olarak kullanılmalıdır
  • Kazım Cihan Can (Grup Yöneticisi)
  • Elifsu Keser
  • Beren Özel
  • Bedirhan Şenol
 
  Stimulan ilaçlar bilişsel güçlendirici olarak kullanılmamalıdır
  • Cengiz Arca (Grup Yöneticisi)
  • Şeyma Uygun
  • İrem Akyol
  • Mahmut Ozan Büyükdişli
 
  Psikiyatri ve Felsefe ÇB etkinliğidir.
17:00 - 17:15 ARA
17.15 - 18:45 PANEL 33
Zihin İle Karşılaşmalar
  Oturum Başkanı: Burçin Çolak
  Zihnin Oluşu ve Akışı: Bağlantısallık Önder Küçük
  Unutuşun Belleği Ersin Baltacı
  Bir Karşılaşma Alanı Olarak Psikoterapiler Özlem Albayrak
  Unutmak İçin Hatırla(t)maya: Kimlik ve Aidiyet Zafer Gündüz
  Psikiyatri ve Felsefe ÇB etkinliğidir.
18:45 - 20:15 AKŞAM YEMEĞİ
20.15 - 21:45 PANEL 37
Sanat ve Delilik
  Oturum Başkanı: Fatma Gül Altun
  Edebiyat ve Delilik Burhanettin Kaya
  Sinema ve Delilik Ahmet Ekrem Savaş
  Karikatür ve Delilik Şahabettin Çetin
  Resim ve Delilik Deniz Deniz Özturan
  Psikiyatri ve Sanat ÇB etkinliğidir.
08:30 - 10:00 PANEL 26
Psiko-onkolojide yaklaşımlar
  Oturum Başkanı: Erdem Deveci
  Kanserli Çocuk ve Ergenlerde Görülen Psikiyatrik Bozukluklar Semra Yılmaz
  Kanser Hastalarında Psikoterapi Yaklaşımları Fatma Akyüz Karacan
  Psiko-Onkolojide Güncel Tedavi Yaklaşımları Sevda Gümüş Şanlı
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 12:00 PANEL 27
Hisseden Beyin
  Oturum Başkanı: Erguvan Tuğba Özel Kızıl
  Patron kim; beynim, duygularım ve kendilik Yasemin Hosgoren Alıcı
  Yürütücü işlevler ve emosyonun düzenlenmesi Müge Kuzu Kumcu
  Serebrovaskuler olaylar: Duygularınızla oynar mı? Safiye Zeynep Tatlı
  Nöropsikanaliz ÇB etkinliğidir.
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
13:30 - 14:30 PANEL 28
Toplumsal Cinsiyet Temelli Travmalara Karşı Hak Savunucusu Kadınlar
  Oturum Başkanı: Suzan Saner
  Zor zamanların tanıklığını yapmak: Zabel Yeseyan Ayşe Devrim Başterzi
  Turkiye'de kadın mücadelesini yaşarken gömülen bir yasaklı kadın...Nezihe Muhiddin Burcu Rahşan Erim
  Celile Hanım: Tutsaklığı yaşarken özgürlük doğuran bir kadın Rengin Güvenç
  Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
14:30 - 15:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
15:30 - 17:00 UZMANLA BULUŞMA 2
Psikiyatri Alanında Akademik Kariyer Geliştirme
  Oturum Başkanı:  
    Sinan Gülöksüz
17:00 - 17:15 ARA
17.15 - 18:45 PANEL 34
Yaşam Boyu Kendine Zarar Verme Davranışı: Ne Biliyoruz ve Bilmemiz Gerekenler
  Oturum Başkanı: Tezan Bildik
  Gençler neden kendine zarar verir? Bürge Kabukçu Başay
  Kendine zarar veren gençler benzer mi, farklı mı? Klinik görünümleri ve tedavi yaklaşımları Ömer Başay
  Durmadan kanayan yara: Yetişkinlerde kendine zarar verme davranışı Osman Zülkif Topak
  Gençlik Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
18:45 - 20:15 AKŞAM YEMEĞİ
20.15 - 21:45 PANEL 38
Kadın Servisinde Zor Konular: Cinsellik ve Cinsel Travma
  Oturum Başkanı: Engin Emrem Beştepe
  Cinsel rıza kapasitesi ve ruhsal hastalığı olan bireyler Gamze Usta Sağlam
  Riskli cinsel davranışları olan hastalar ve yataklı serviste yönetimi Batuhan Ayık
  Kadın hastalarda cinsel travma öyküsü: Yasal boyut ve etik ikilemler Diğdem Göverti
  Ağır ruhsal hastalığı olan translar: Yataklı psikiyatri hizmetinde yaşanan güçlükler Alper Bülbül
  Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
08:30 - 10:00 PROJE TEŞVİK ÖDÜLLERİ OTURUMU - 1
  Oturum Başkanları: Aytül Karabekiroğlu, Memduha Aydın
Jüri: Fatih Öncü, Merih Altıntaş, Müge Bozkurt, Aylin Ertekin Yazıcı, Ali Ercan Altınöz
  Depresyon Hastalarında; Güven Oyunu Sırasında İşlevsel Beyin Ağları Arasındaki Geçiş Süreçlerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması;
Ege Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.
Ali Saffet Gönül, M. Çağdaş Eker, Aslıhan Demir, Ömer Kitiş, Kaya Oğuz, Cemre Candemir, Seda Eroğlu, Yiğit Erdoğan
  Şizofreni ile Psikotik Belirtisi Olan ve Olmayan Bipolar Bozukluk Hastalarının Nörokognisyon ve Nörogörüntüleme Yönünden Karşılaştırılması;
Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.
Ömer Aydemir, Ece Özlem Öztürk, Fatma Can
  Bipolar Bozukluk Risk Grubu ve Bipolar Bozuklukluğu olan hastalarda Yaratıcılığın Belirteçlerinin Ayrıntılı ve Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi;
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.
İbrahim Emre Bora, Elif Ceren Çümen
  Halüsinasyonların Psikotik Belirteçlerle ilişkisi;
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.
İbrahim Emre Bora, Mahmut Koçoğlu
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 12:00 PROJE TEŞVİK ÖDÜLLERİ OTURUMU - 2
  Oturum Başkanları: Aytül Karabekiroğlu, Memduha Aydın
Jüri: Fatih Öncü, Merih Altıntaş, Müge Bozkurt, Aylin Ertekin Yazıcı, Ali Ercan Altınöz
  Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Otistik Özelliklerin Göz İzleme Görevleri ile Değerlendirilmesi;
Ege Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.
Şebnem Pırıldar, Sonia Amado, Özlem Kuman Tunçel, Cenan Hepdurgun, Yunus Akkeçili, Belkıs Durmuş, Murat Can Karataş
  Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Bilişsel işlevlerin Değerlendirilmesi ve Bilişsel İşlevler ile Otoantikorlar ve Beyin Görüntüleme Bulgularr Arasındaki İlişkinin İncelenmesi;
Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.
Elçin Özçelik Eroğlu, Tahsin Rollas, Mevhibe İrem Yıldız, Aygün Ertuğrul, Umut Kalyoncu, Levent Kılıç, Emine Duran, Kader Karlı Oğuz
  Apoptotik ve Norotrofik Hormon Dengesinin Psikoz Patogenezinde Beyin Volüm Değişiklikleri ile İlişkisi: 2 Yıllık İzlem Çalışması;
Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Has. Eğitim Ara. Hast. Psikiyatri Kliniği
Ümit Haluk Yeşilkaya, Meltem Şen, Nesrin Karamustafalıoğlu
  Unipolar ve Bipolar Depresyonda Mitokondriyal DNA Değişiklikleri;
Koç. Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD.
Deniz Ceylan Tufan Özalp, Şevin Hun Şenol, İzel Cemre Akşahin, Şermin Genç, Bilge Karaçiçek, Uğur Tüfekçi
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI Detaylar için tıklayınız
14:30 - 15:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
15:30 - 17:00 ON SORUDA BİR KONU 2
On soruda Mizofoni
  Oturum Başkanı: Cengiz Kılıç
  Mizofoni nedir/ne değildir? Mizofoninin yaygınlığı nedir? Mizofoninin klinik görünümü nasıldır? Mizofonide kullanılan ölçekler nelerdir? Gökhan Öz
  Cinsiyetler arasında fark var mıdır? Mizofonide alt gruplar var mıdır? Mizofoninin nörobiyolojisi ile ilgili neler biliyoruz? Kezban Burcu Avanoğlu
  Mizofoni tedavi edilebilir mi? Mizofonide Bilişsel Davranışçı Terapi nasıl uygulanır? Mizofonide diğer tedavi seçenekleri nelerdir? Ali Ercan Altınöz
17:00 - 17:15 ARA
17.15 - 18:45 PANEL 35
İntihar davranışı ile ilgili az bilinen konular
  Oturum Başkanları: Aytül Karabekiroğlu, Esra Yancar Demir
  Aleksitimi ve intihar davranışı Doğancan Sönmez
  Nörobilişsel eksiklik ve intihar davranışı Fikret Ferzan Gıynaş
  Duygusal tükenme ve intihar davranışı Seda Kiraz
  İntihar stigması Buket Koparal
  Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB etkinliğidir.
18:45 - 20:15 AKŞAM YEMEĞİ
20.15 - 21:45 PANEL 39
Long COVID'de Psikiyatrik Yaklaşım
  Oturum Başkanı: Lütfullah Beşiroğlu
  Long COVID Nedir? Long COVID'de Kognitif Bulgular ve Psikiyatrik Yaklaşım Esin Evren Kılıçaslan
  Long COVID'de Depresyon - Anksiyete Bulguları ve Psikiyatrik Yaklaşım Leman İnanç
  Long COVID'de Uyku Bozuklukları ve Psikiyatrik Yaklaşım Mustafa Güleç
08:30 - 10:00 ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLLERİ OTURUMU - 1
  Oturum Başkanları: Berna Binnur Akdede, Gülcan Güleç
Jüri: Aygün Ertuğrul, Ömer Böke, Gamze Erzin, Çiğdem Aydemir, Ömer Aydemir
AB-01 Quantitative detection of methylated SOCS-1 in schizophrenia and bipolar disorder considering SOCS-1 -1478CA/del polymorphism and clinical parameters Hasan Mervan Aytac, Sacide Pehlivan, Mustafa Pehlivan, Yasemin Oyaci
AB-02 Can the imbalance between neurotrophic and apoptotic proteins be the "Beware the Ides of March" for unaffected relatives of Schizophrenia patients? Ümit Haluk Yeşilkaya, Sakir Gica, Pelin Ozkara Menekseoglu, Busra Guney Tasdemir, Zeynep Cirakli, Nesrin Karamustafalioglu
AB-03 Effort-Based Decision Making in First-Episode Psychosis, Familial and Clinical High-Risk for Psychosis Simge Uzman Ozbek, Merve Sümeyye Gürbüz, Muhammed Demir, Ezgi Çesim, Berna Yalınçetin, Çağatay Ermiş, Tevhide Ekin Süt, Cemal Demirlek, Hüseyin Burak Baykara, Berna Binnur Akdede, Emre Bora
AB-04 ALTERATION OF GLOBAL SIGNAL TOPOGRAPHY OF SELF AND SENSORY INPUT REGIONS IN SCHIZOPHRENIA Alteration of Global Signal Topography of Self and Sensory Input Regions in Schizophrenia Kaan Keskin, Aslı Ceren Hınç, Seda Eroğlu, Yiğit Erdoğan, Alpaslan Yılmaz, Mehmet Çağdaş Eker, Georg Northoff, Ali Saffet Gönül
10:00 - 10:30 ARA
10:30 - 12:00 ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLLERİ OTURUMU - 2
  Oturum Başkanları: Berna Binnur Akdede, Gülcan Güleç
Jüri: Aygün Ertuğrul, Ömer Böke, Gamze Erzin, Çiğdem Aydemir, Ömer Aydemir
AB-05 Evaluation of cognitive functions in major depression and bipolar disorder patients with and without suicide attempts Reha Gökçeoğlu, Ferdi Köşger
AB-06 Role of NLRP3 inflammasomes in Patients with Bipolar I Disorder Hüseyin Emre İnci, Gülin Özdamar Ünal, Kuyaş Hekimler Öztürk
AB-07 Investigation of the drift diffusion model as an endophenotype in obsessive-compulsive disorder Merve Atılgan Emekdaş, Nabi Zorlu, Lütfullah Beşiroğlu
AB-08 Investigation of Siblings of Patients Diagnosed with Substance-Induced Psychotic Disorder in terms of Cognitive Functions and Clinical High-Risk State for Psychosis Merve Çukurova, Armağan Özdemir
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMASI
14:30 - 15:30 BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI
15:30 - 17:00 PANEL 30
Psikiyatrist cinsel şiddetle karşılaştığında…
  Oturum Başkanı: Selçuk Candansayar
  Gör(e)meme Hande Gazey
  Yanlış tanı koyma İrem Ekmekci Ertek
  Travma sonrası cinsellik ve hiperseksüelite-GÜTF deneyimi Meltem Çınar Bozdağ
  Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
17:00 - 17:15 ARA
17.15 - 18:45 ZOR OLGULARDA TANI VE TEDAVİ 3
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle ve Cinsel Şiddetle Çalışırken Feminist Bakış Açısı ile Terapi; iki olgu üzerinden tartışma
  Oturum Başkanı: Rahşan Erim
    Şahika Yüksel
    Ayşe Nur Oğuz
    Ayşe Devrim Başterzi
    Suzan Saner
  Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.
18:45 - 20:15 AKŞAM YEMEĞİ
08:30 - 10:00 PANEL 40
Bipolar Bozukluklta Bir Multisistem Düzenleyicisi Olarak Lityum
  Oturum Başkanı: Kürşat Altınbaş
  Antisuisidal olarak Lityum Fatih Ekici
  Sirkadyen ritim düzenleyicisi olarak lityum Ekrem Furkan Uçak
  Antiinflmatuar- Antioksidan olarak lityum Vefa Erbasan
  Duygudurum Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 PANEL 46
Savaş ve Barış
  Oturum Başkanları: Raşit Tükel, Sinan Adıyaman
    Sinan Adıyaman
    Sezai Berber
    Ayşe Devrim Başterzi
11:45 - 12:45 KAPANIŞ OTURUMU
08:30 - 10:00 OSBK 4
  Oturum Başkanı: Koray Başar
  Cinsel ilgi/istek bozukluklarında ilaç tedavileri Memduha Aydın
  Sertleşme bozukluğunda ilaç tedavileri Sinay Önen
  Erken boşalmada ilaç tedavileri Gülin Özdamar Ünal
  Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 PANEL 47
Kraepelin'den günümüze erken bunama: Erken kognitif sorunlarda ne düşünmeliyiz?
  Oturum Başkanları: B. Mert Savrun, Burç Çağrı Poyraz
  Erken başlangıçlı demanslar ve frontotemporal demans Burç Çağrı Poyraz
  Duygudurum bozukluğu olan hastalarda erken kognitif sorunlar ve kronisite Cana Aksoy Poyraz
  Dementia precox günümüzde nerede yer alıyor, tedavide yolun sonu mudur? Ömer Faruk Demirel
  Erken kognitif sorunlarda diğer ihtimaller Gamze Usta Sağlam
08:30 - 10:00 PANEL 42
Sirkadiyen ritim, bozuklukları ve tedavisi
  Oturum Başkanları: Hüseyin Güleç, Sinan Yetkin
  Sirkadiyen sistem Özge Eriş Davut
  Sirkadiyen ritim uyku bozuklukları Turan Ayidağa
  Sirkadiyen ritim uyku bozukluklarında tedavi Damla Sayar Akaslan
  Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ 2
Psikiyatride Hasta Hekim Görüşmesini Canlandırma (Role Play)
  Oturum Başkanları: Kadir Özdel, Hira Selma Kalkan
  Sosyal stresörler sebebiyle depresif ve somatik şikayetleri geçmeyen ve tedaviden fayda görmediğini ifade eden hasta Kezban Burcu Avanoğlu
  Sosyal stresörler sebebiyle depresif ve somatik şikayetleri geçmeyen ve tedaviden fayda görmediğini ifade eden hasta Emre Cem Esen
  Sosyal stresörler sebebiyle depresif ve somatik şikayetleri geçmeyen ve tedaviden fayda görmediğini ifade eden hasta Dünya Gözde Er
  Ailesinin zorla getirdiği ve alkol kullanımı ile ilgili problemi olduğunu reddeden hasta Kezban Burcu Avanoğlu
  Ailesinin zorla getirdiği ve alkol kullanımı ile ilgili problemi olduğunu reddeden hasta Emre Cem Esen
  Ailesinin zorla getirdiği ve alkol kullanımı ile ilgili problemi olduğunu reddeden hasta Dünya Gözde Er
  Aktif intihar düşünceleri olan hasta Kezban Burcu Avanoğlu
  Aktif intihar düşünceleri olan hasta Emre Cem Esen
  Aktif intihar düşünceleri olan hasta Dünya Gözde Er
  Asistan Hekim Komitesi etkinliğidir.
08:30 - 10:00 PANEL 43
Tedavide bir bariyer olarak damgalama: Ruhsal bozukluklarda damgalamanın ele alınması
  Oturum Başkanı: Medine Yazıcı
  Psikoz ve Duygudurum Bozukluklarında Damgalama Ferzan Gıynaş
  Kişilik Bozukluklarında Damgalama Duygu Aslan Kunt
  Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Damgalama Mine Ergelen
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 PANEL 48
Cinsellik, Medya ve Ruh Sağlığı İlişkisi
  Oturum Başkanı: Arzu Erkan
  Cinselliğe İlişkin Damgalamada Medyanın Rolü Arzu Erkan
  Cinsel Tutumların Şekillenmesinde Medyanın Rolü Süreyya Akyıldırım Çor
  Cinsel Sağlık Eğitiminde Medyanın Rolü Yalçın Kahya
  Cinsel Şiddet Davranışında Medyanın Rolü Burak Amil
  Medya ve Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.
08:30 - 10:00 PANEL 44
Nütrisyonel psikiyatri: Beslenme ile ruhsal sağlığını iyileştirmeye doğru
  Oturum Başkanları: Çiçek Hocaoğlu, Fatma Gül Helvacı Çelik
  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda beslenme durumu, diyet ve diyet takviyelerinin etkinliği nedir? Merve Yazıcı
  Alzheimer Hastalığı için ketojenik diyet potansiyel bir tedavi ve önleme stratejisi olabilir mi? Fatma Gül Helvacı Çelik
  Şizofrenide nütrisyonel tedavi Meltem Puşuroğlu
  Uyku ve uyanıklık bozukluklarında nütrisyonel tedavi İbrahim Sefa Güleç
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:45 ON SORUDA BİR KONU 3
Psikolojik Belirtili Yapay Bozukluk
  Oturum Başkanı: Rıfat İlhan
  Psikolojik Belirtili Yapay Bozukluk Nedir ? Rifat İlhan
  Psikolojik Belirtili Yapay Bozuklukta Klinik Değerlendirme Berker Duman
  Psikolojik Belirtili Yapay Bozukluk Yönetimi ve Zorluklar Burçin Çolak
08:30 - 10:00 PANEL 45
Psikiyatride Fark ve Tekrar
  Oturum Başkanları: Ersin Baltacı, Önder Küçük
  Temsiller ve Psikozun Farkı Yusuf Dökmen
  Psikanalizin Farkı Var Mı? Cengiz Arca
  Psikodramanın Farkı: Oyun, Roller ve Temsiller Merve Cura
  Psikiyatri ve Felsefe ÇB etkinliğidir.

 

 

 

 

 

 Copyright © Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu. Tüm Hakları Saklıdır.