TPD
Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu

ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nda, Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olan bildirilerden birinciliğe değer bulunan araştırmaya 6000 TL, ikinciliğe değer bulunan araştırmaya 5250 TL, üçüncülüğe değer bulunan araştırmaya 3750 TL ödül verilecektir.

Tüm meslektaşlarımızı Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nun Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olmaya davet ediyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nun Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olmaya davet ediyoruz.

Başvuru: Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nun web sitesinden “Ödüle Aday Sözel Bildiri” sekmesini kullanarak en fazla 1000 kelimelik İngilizce bildiri metni ile başvurulacaktır.

Başvurunun TPD Ödül Yönergesine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Başvuru için son tarih 17 Mart 2022’dir.

Ödüle başvuracak araştırmaların karşılaması gereken koşullar şunlardır:

 • Özgün araştırma bildirisi olması (olgu sunumları, gözden geçirme çalışmaları, daha önce TPD’den ödül almış çalışmalar başvuramaz)
 • Araştırmanın en azından bir bölümünün Türkiye’de gerçekleşmiş olması
 • Bildirinin ilk yazarının TPD üyesi olması
 • TPD üyesi olan yazarların tamamının 2022 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması,
 • Bildirinin yazarlarının tümünün yarışma adaylığa onay vermiş olması
 • Bildirinin etik kurul onayının bulunması

Değerlendirme süreci: Başvurular Ödül Jürisi tarafından değerlendirilecek ve ön elemeden geçerek finale kalan 8 bildiri 31 Mart 2022 tarihinde açıklanacaktır.

Finale kalan bildiriler, kongre sırasında jüri üyelerinin tümünün yer alacağı, kongre katılımcılarına açık olarak gerçekleşecek özel oturumda sözlü olarak sunulacaktır. Sözlü sunumlar için 15 dakikalık sunum ve 5 dakikalık soru yanıt süresi verilecektir. Jüri üyeleri dışındaki katılımcıların adaylara soru sorma hakkı olmayacaktır.

Jüri değerlendirmesi kongre sırasında tamamlanacak, ödül kazanan bildiriler, kapanış oturumunda açıklanacak ve ödül belgeleri TPD Genel Başkanı tarafından verilecektir.

Ek belgeler: Başvuru dosyasında bulunması zorunlu ek belgeler şunlardır:

 • İmzalı başvuru üst yazısı
 • Bildirinin yazarlarının tümünün yarışma adaylığa onay verdiğine ilişkin yazılı beyan
 • Araştırmanın etik kurul onayı

Ek belgelerin 21 Mart 2022 tarihine dek [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Kuralları: Bildirinin aşağıda yazılan alt başlıkları içermesi gerekmektedir:

 • Başlık
 • Yazarlar ve çalıştıkları kurumlar
 • Giriş
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Sonuçlar
 • Etik kurul onayının alındığı kurulun adı ve onay protokol numarası
 • En fazla iki tablo (Tablo yüklemeleri sadece sistem üzerinden yapılmaktadır. Başka yollarla gönderilen tablolar dikkate alınmayacaktır.)
 • Beş kaynak

Araştırma Bildiri Ödülü Jürisi:

 • Çiğdem Aydemir
 • Gamze Erzin
 • Ömer Aydemir
 • Ömer Böke
 • Aygün Ertuğrul

 

 

 Copyright © Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu. Tüm Hakları Saklıdır.