TPD
Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu

BURSLAR

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ VE GENÇ UZMANLAR ARAŞTIRMA BİLDİRİ BURSU

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nda araştırma bildirisi sunacak uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara (uzmanlığının ilk 5 senesinde olan uzmanlar) olanaklar elverdiği sayıda kayıt bursu ve konaklama desteği verilecektir.

Başvuru Koşulları

  • TPD üyesi olmak ve 2022 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak,
  • 14 Mart 2017’dan sonra uzman olmuş olmak veya uzmanlık öğrencisi olmak,
  • Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’nda sunacağı birinci isim araştırma bildirisinin kabul edilmiş olması,
  • Sponsorlu katılan uzmanlık öğrencileri ve uzmanlar burstan yararlanamaz.

Başvuru

  • Burs başvuruları Sözel ve Poster Bildiri başvurusu sırasında sistem üzerinden yapılacaktır.
  • Başvuruda bulunan asistan hekimlerin halen uzmanlık öğrencisi olduklarına dair belgeyi veya uzmanların uzmanlıklarının ilk beş yılında olduklarına dair belgeyi 17 Mart 2022 tarihine kadar [email protected] adresine bir dilekçe ile göndermeleri gerekmektedir.
  • Burs için son başvuru tarihi poster ve sözel bildiriler için son tarih olan 17 Mart 2022’dir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Burs için Gözetilecek Öncelikler

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’na kabul edilmiş araştırma ile başvuran uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

  • Araştırma Bildirisi ile başvuru
  • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
  • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek

Önemli Uyarı: Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu’na TPD Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş bildirinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.

 

 

 Copyright © Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu. Tüm Hakları Saklıdır.