TPD
Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu Bildiri Gönderimi
Bildiri Son Gönderim Tarihi: 17 Mart 2022’dir.
 • 21-28 Mart 2022
  İlk Değerlendirme
 • 29-30 Mart 2022
  Yazar Düzeltmeleri
 • 31 Mart-01 Nisan 2022
  İkinci Değerlendirme
 • 2 Nisan 2022
  Sonuçların Bildirilmesi

Sözel ve poster bildirileriniz ile ilgili sorularınızı lütfen [email protected] adresine gönderiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 17 Mart 2022

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi:
Bildiri gönderimi ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİM SİSTEMİ aracılığı ile yapılacaktır.

 1. Bildiriler yalnızca Poster ve Sözlü sunum olarak kabul edilecektir.
 2. Bildiriler araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır.
 3. Olgu sunumları, çalışma protokolleri ve derleme (meta-analiz hariç) çalışmaları sözel bildiri olarak kabul edilmeyecektir.
 4. Özetler, İngilizce olarak 300-500 kelime ile yazılmalıdır.
 5. Araştırma yazılarının özetleri Aim, Method, Results ve Conclusion bölümlerinden oluşmalıdır. Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır.
 6. Olgu sunumları Aim, Case ve Discussion bölümlerinden oluşmalıdır.

Bildiri Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine - Red ve Düzeltme önerilerinin daha az olması için:

 • Araştırma özetlerinde etik kurul kararı numarası, olgu özetlerinde kişiden onam alındığı uygun ifadelerle belirtilmelidir.
 • Araştırma özetinde sayısal veriler (ortalama, ortanca, standart sapma vb.), birimler (mg, dl vb.) ve istatistiksel değerler (p, Beta, r vb.) sunulmalıdır.
 • Tablo ve kaynak kullanmayınız.
 • Burs yalnız TPD üyelerine yöneliktir. Burs başvuruları bildiri başvuruları esnasında tamamlanacaktır. Detaylı bilgi için web sitesinde "Burs & Ödüller" sekmesine bakınız.

En İyi Olgu Sunumu - Poster Bildiri Ödülü

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu sunulan olgu- posterlerine “En İyi Olgu Sunumu - Poster Bildiri Ödülü” verilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucu seçilen üç poster bildirisine sertifika verilecek, bildiriyi kongrede sunan yazara Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınlarından Kitap Seti hediye edilecektir.

Başvuru: Başvuru alınmayacak, kongreye kabul edilmiş bildiriler arasından seçim yapılacaktır.

Değerlendirme süreci: Olgu Sunumu - Poster Bildiri özetleri ve poster alanında programda belirtilen zamanda yapılan sunumlar Poster Değerlendirme Jürisi tarafından değerlendirilecektir.

Poster Değerlendirme Jürisi, Türkiye Psikiyatri Derneği Kongre Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulacak ve aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapacaktır.

Posterin bilimsel içeriği

Posterin görsel özellikleri

Poster alanında yapılan sunumun niteliği

Posterin bilimsel katkısı

 

 

 Copyright © Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve 1. Uluslararası 25. Ulusal Klinik Eğitim Sempozyumu. Tüm Hakları Saklıdır.